Polityka prywatności

Polityka prywatności w firmie Elwira Świderek USŁUGI FOTOGRAFICZNE

Za pośrednictwem firmy Elwira Świderek USŁUGI FOTOGRAFICZNE, ul. Geodetów 74/19, 07-200 Wyszków, NIP 762-178-65-49, zbierane są dane osobowe w postaci Państwa adresu mailowego, imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz dane osób niepełnoletnich którymi są Państwo opiekunami prawnymi. Administratorem w/w danych jest właściciel firmy Elwira Świderek. Dane osobowe są przetwarzane i przekazywane poprzez moją skrzynkę mailową, podpisane umowy, kontakt z klientami, poprzez  Facebook, Instagram, Zalamo.com. Dane są wykorzystane do celu kontaktu z klientem, do tworzenia oraz wyświetlania komunikatów marketingowych w postaci reklam i analiz ich tworzenia, przesyłania zdjęć do druku, wyboru zdjęć przez klienta, w celach księgowych. Dane osobowe zawarte w umowach są przechowywane w siedzibie firmy gdzie ma do nich dostęp wyłącznie administrator danych. Dane przekazane firmie Elwira Świderek USŁUGI FOTOGRAFICZNE są wykorzystywane tylko i wyłącznie dla w/w potrzeb do kontaktu, nawiązanie współpracy, wykonania zlecenia, działań marketingowych, pomiędzy Elwira Świderek USŁUGI FOTOGRAFICZNE z każdą z osób która powierzyła dane w/w firmie. Każda z osób która powierzyła dane osobowe firmie Elwira Świderek USŁUGI FOTOGRAFICZNE może cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, mieć w nie wgląd lub dokonać ich zmiany. Można tego dokonać kontaktując się z administratorem danych osobowych Elwirą Świderek poprzez adres mailowy elwiraswiderek@gmail.com , telefonicznie 508-114-179

© 2019 by Elwira Świderek. Wszelkie prawa zastrzeżone.projektowanie stron www