top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Elwira Świderek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Elwira Świderek USŁUGI FOTOGRAFICZNE, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7621786549, REGON: 146679493, pod adresem: ul. Geodetów 74/19, 07-200 Wyszków, e-mail: elwiraswiderek@gmail.com, tel.: 508 114 179 - jest Administratorem Twoich danych osobowych. Zwana dalej również jako „Elwira Świderek Fotografia”. Administrator danych mając na uwadze założenia art. 5 Rozporządzenia, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz otrzymywać ode mnie newsletter, lub chcesz korzystać z usług, które oferuję, zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem serwisu Elwira Świderek Fotografia i świadczeniem usług w nim oferowanych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane będą w celu (celach):
- związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług fotograficznych
– wystawianie faktur
– przesyłanie newslettera
-  pozyskiwanie opinii dotyczącej przebiegu sesji i jakości usług
Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art.6 ust. 1 lit. a,b,c,f oraz art.9 ust. 2 lit. b,f,h rozporządzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne by w sposób prawidłowy świadczyć naszą usługę.
Podstawą przetwarzania danych jest więc umowa o świadczenie usług fotograficznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Twoja zgoda. Prosimy pamiętać, że zgoda może być w każdym czasie wycofana. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH 
Dane osobowe Twojego dziecka oraz Twoje mogą być przekazane oraz udostępniane:
1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Elwira Świderek Fotografia lub innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:
a. obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne Elwira Świderek Fotografia 
b. podwykonawcom wspierającym Elwira Świderek Fotografia w zakresie wykonania umowy,
c. podmiotom świadczącym dla Elwira Świderek Fotografia usługi doradcze, outsourcingowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
e. podmiotom współpracującym z Elwira Świderek Fotografia przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim stanę się administratorem danych

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

MASZ PRAWO DO:
Osoba od której zbierane są jej dane osobowe oraz dane osobowe jej dzieci ma prawo do:
a. dostępu do swoich i swoich dzieci danych osobowych
b. sprostowania swoich i swoich dzieci danych osobowych
c. usunięcia swoich i swoich dzieci danych osobowych
d. ograniczenia przetwarzania swoich i swoich dzieci danych osobowych
e. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich i swoich dzieci danych osobowych
f. przenoszenia swoich i swoich dzieci danych osobowych
g. wniesienia w swoim imieniu lub w imieniu dzieci skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie zgody, - cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich i dzieci danych osobowych można dokonać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

 

PLIKI COOKIES 
Witryna Elwira Świderek Fotografia używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych.

Napisz na adres e-mail: elwiraswiderek@gmail.com

bottom of page